Lợi ích của Doanh nghiệp

Chào mừng bạn đến với cách cộng tác hiệu quả hơn.

Chia sẻ tệp dễ dàng, cộng tác nhanh chóng và gắn kết nhân viên ở những vị trí khác nhau. G Suite giúp các nhóm của bạn phát triển nhanh hơn và hoàn thành nhiều công việc hơn mỗi ngày.