Tin tức‎ > ‎

28/2/2018: tắt công cụ Google Calendar Interop cổ điển

đăng 18:01 12 thg 2, 2018 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 18:02 12 thg 2, 2018 ]
Mô tả

Liên tục tạo tập tin mới trong Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày và Biểu mẫu? Hãy bỏ qua nhiều nhấp chuột (vì quá nhiều bước thao tác) và sử dụng một đường dẫn tắt để thay thế.

https://docs.google.com/document/d/1xrAQHmpMkA4pUwoiemi7W6d4dvQrN37W1Ylc5kU3nB8/edit?usp=sharing