Tin tức‎ > ‎

Ánh xạ đường dẫn trong Google Site mới

đăng 18:30 27 thg 8, 2017 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 18:31 27 thg 8, 2017 ]
Là một tổ chức chuyên nghiệp, điều quan trọng là lưu trữ thông tin nội bộ và bên ngoài tại một URL dễ nhận biết. Tính năng này đã được hỗ trợ trong Google Sites cổ điển, và giờ đây đã khả dụng trong Google Sites mới.
https://docs.google.com/document/d/17zX8dUskoR9P821XT-EmcC6cyDFYYv8uljV3VClm0uw/edit?usp=sharing