Tin tức‎ > ‎

Bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức trên thiết bị Android không tuân thủ chính sách bảo mật

đăng 16:51 5 thg 1, 2018 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 16:52 5 thg 1, 2018 ]
Ứng dụng Google Apps Device Policy thực thi chính sách bảo mật của  doanh nghiệp/tổ chức trên thiết bị Android được quản lý của nhân viên, bảo vệ và giúp cho thiết bị an toàn hơn. Nếu chính sách bảo mật bị vi phạm, điều đặc biệt quan trọng là phải đảm bảo rằng dữ liệu của  doanh nghiệp/tổ chức không thể truy cập được trên thiết bị đó cho đến khi thiết bị tuân thủ chính sách bảo mật trở lại.
https://docs.google.com/document/d/1NbNkSKj2D2XX5qssCHYuYI9dJaH_MZAeFwMpzD2uRpE/edit?usp=sharing