Tin tức‎ > ‎

Các thay đổi sắp tới về việc trò chuyện trong Google Docs, Sheets, Slides

đăng 18:40 6 thg 6, 2017 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 18:40 6 thg 6, 2017 ]
Trò chuyện trong Google Docs, Sheets, Slides giúp cho việc cộng tác trở nên dễ dàng hơn vì người dùng có thể thảo luận về một tài liệu trong khi đang làm việc ngay trên tài liệu mà không cần phải rời khỏi tài liệu. Như đại đa số chúng ta đã biết, tính năng trò chuyện hiện tại được xây dựng trên Google Talk mà Google đã
thông báo trước đó sẽ ngừng hoạt động vào cuối tháng 6.
https://docs.google.com/document/d/1K8DpbCQcOhWmaM8kKzf6YddslqtpyOtqwzXJ93s2Q_k/edit?usp=sharing