Tin tức‎ > ‎

Các tính năng mới của Google Docs hỗ trợ cộng tác nhóm tốt hơn

đăng 18:22 24 thg 8, 2017 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 18:24 24 thg 8, 2017 ]
Yêu cầu mọi người cộng tác trên cùng một tài liệu cho một dự án có thể là khó khăn. Điều này đòi hỏi phải quản lý rất nhiều ý kiến và đề xuất khác nhau. Điều cuối cùng cần phải lo lắng là đảm bảo rằng nhóm cộng tác đang thực sự làm việc trên cùng một tài liệu. Đó là lý do tại sao Google xây dựng các công cụ chỉnh sửa thời gian thực mạnh mẽ để trợ giúp cho Google 
Docs, SheetsSlides để các nhóm có thể làm việc cùng nhau trong cùng một thời điểm và sử dụng phiên bản cập nhật mới nhất.
https://docs.google.com/document/d/146OlJgRKh_tdwqJw0eCQA8kU0hvVlNLZTyM3xRlLkxA/edit?usp=sharing