Tin tức‎ > ‎

Cải thiện khả năng truy cập cho Google Sheets, Slides, và Drawings

đăng 17:16 14 thg 1, 2018 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 17:18 14 thg 1, 2018 ]
Vì muốn đảm bảo tất cả sản phẩm hoạt động tốt cho tất cả mọi người nên Google giới thiệu các tính năng mới cho Google 
Sheets, Slides, và Drawings. Cụ thể là Google đang thêm hỗ trợ Trợ năng trong Google Sheets và hỗ trợ thu phóng màn hình trong Google Slides và Drawings.
https://docs.google.com/document/d/1fJXoVS0xpLdsZj3dWZftTCnguVKdAqafXjzhppj9KlA/edit?usp=sharing