Tin tức‎ > ‎

Cảnh báo phản hồi thư từ bên ngoài miền tổ chức/doanh nghiệp

đăng 19:14 23 thg 6, 2017 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 19:14 23 thg 6, 2017 ]
Cập nhật:
Trong phiên bản trước của thông báo ra mắt này, tính năng bảo mật mới của Gmail được mô tả là tắt mặc định. Tính năng này hiện được bật mặc định, quản trị viên có thể tắt tính năng này trong Admin console. Thông báo này đã được cập nhật để phản ánh việc này.
https://docs.google.com/document/d/1WbbksgyLk6N920XF-xPANWn6P-W_B9BdMemwVs0OOwY/edit