Tin tức‎ > ‎

Cắt và chỉnh sửa hình ảnh trong Google Docs, Slides trên iOS

đăng 19:06 13 thg 9, 2017 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 19:07 13 thg 9, 2017 ]
Để chỉnh sửa hình ảnh trong Google Docs, hãy truy cập 
docs.google.com trên máy tính.

Để cắt, ép, chỉnh sửa hoặc đặt lại hình ảnh trong một trang trình bày, hãy truy cập slides.google.com trên máy tính.

https://docs.google.com/document/d/1W6ur1hpoUrPkASSo5tUDrkfHLBL34s4aJl2mMBSBAq4/edit