Tin tức‎ > ‎

Dễ dàng xem các thay đổi đối với các tập tin trên Google Drive

đăng 18:14 17 thg 7, 2017 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 18:14 17 thg 7, 2017 ]
Quản trị viên G Suite có thể sử dụng nhật ký kiểm tra Google Drive trong
Admin console để hiểu rõ hơn về thông tin người dùng trong miền đang thực hiện trên Drive - từ việc tạo và chia sẻ tập tin để tải xuống và ngay cả xóa tập tin. Giờ đây, Google đang cải tiến nhằm giúp việc tổ chức thông tin dễ dàng hơn, đặc biệt là dữ liệu về  khả năng hiển thị tập tin.
http://gsuite.lvtech.com.vn/tin-moi/dedangxemcacthaydoidoivoicactaptintrengoogledrive