Tin tức‎ > ‎

Định tuyến địa chỉ mặc định

đăng 17:16 14 thg 11, 2017 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 17:17 14 thg 11, 2017 ]
Tổ chức/doanh nghiệp sử dụng địa chỉ mặc định để nhận thư gửi đến một địa chỉ email không chính xác cho tên miền.

Chỉ định một địa chỉ nhận chỉ khi thực sự cần thiết cho tổ chức/doanh nghiệp. Những người gửi thư rác thường thử đoán địa chỉ email trong miền. Khi họ đoán sai, thư rác được gửi đến địa chỉ mặc định. Khối lượng của thư gửi đến có thể vượt quá giới hạn Gmail nhận được, kết quả là tài khoản bị khóa.

https://docs.google.com/document/d/1TwUIttSH_Q8GF87xm-1PsQaMwKA0oraAMtv0ekmIYzI/edit?usp=sharing