Tin tức‎ > ‎

Giới thiệu trung tâm bảo mật G Suite

đăng 17:07 2 thg 2, 2018 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 17:08 2 thg 2, 2018 ]
Google luôn mong muốn hỗ trợ quản trị viên dễ dàng quản lý việc bảo mật dữ liệu của tổ chức. Một phần lớn trong số những cải tiến này nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp/tổ chức và quản trị viên có thể truy cập vào chế độ xem tổng quan và quan trọng hơn là doanh nghiệp/tổ chức có thể hành động kịp thời dựa trên những thông tin hiển thị.
https://docs.google.com/document/d/1M2-rFFn8qs_npBv2n8zp0Z0pnEErdYt-U7I7NhmRMu8/edit?usp=sharing