Tin tức‎ > ‎

Google Cloud Connect (GCC): Cộng đồng chính thức dành cho quản trị viên G Suite

đăng 18:04 18 thg 4, 2017 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 18:04 18 thg 4, 2017 ]
Hãy đăng nhập ngay hôm nay: Google Cloud Connect (GCC) là cửa hàng duy nhất về các tài nguyên để làm việc với G Suite dễ dàng hơn.
Đăng nhập vào ngày hôm nay để thảo luận về thực tiễn tốt nhất, đặt câu hỏi và liên lạc với đồng nghiệp và nhân viên của Google.
https://docs.google.com/document/d/1nbbABIel2CFurVBSjN6VtbXrD0X-cqCbTqlRqzBQbhI/edit