Tin tức‎ > ‎

Mười một ứng dụng của bên thứ ba được thêm vào danh mục ứng dụng SAML tích hợp G Suite

đăng 17:15 19 thg 12, 2017 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 17:16 19 thg 12, 2017 ]
Với đăng nhập một lần (SSO), người dùng có thể truy cập vào tất cả các ứng dụng đám mây dành cho doanh nghiệp - bao gồm 
Admin console - sau khi đăng nhập một lần duy nhất. Google hỗ trợ hai tiêu chuẩn SSO phổ biến nhất, OpenID Connect và SAML và có hơn 800 ứng dụng có hỗ trợ SSO được tích hợp trước trong danh mục ứng dụng của bên thứ ba.
https://docs.google.com/document/d/1MtxokCnifNyVCXfqZ5sxloE6DdFFZ9N1ZENYa5mKXxk/edit?usp=sharing