Tin tức‎ > ‎

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu dễ dàng với Google Data Studio

đăng 18:28 18 thg 10, 2017 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 18:28 18 thg 10, 2017 ]
Năm ngoái, Google đã công bố nền tảng báo cáo và trực quan hóa dữ liệu mới cho các doanh nghiệp - 
Data Studio.

Data Studio cho phép kết nối với tất cả dữ liệu và biến thành các báo cáo, đẹp mang tính chất cung cấp thông tin, hoàn toàn có thể tùy chỉnh, dễ hiểu và dễ chia sẻ.

https://docs.google.com/document/d/1HcrdWKkz_AOM888L8ayKg-SjPe3xo_3YygComEIx0xo/edit?usp=sharing