Tin tức‎ > ‎

Quản lý các vấn đề pháp lý và lập trình lưu giữ với Google Vault API

đăng 18:26 6 thg 8, 2017 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 18:27 6 thg 8, 2017 ]
Google Vault
có thể giúp doanh nghiệp/tổ chức đáp ứng các nhu cầu pháp lý bằng cách tạo điều kiện cho việc bảo vệ và truy xuất dữ liệu người dùng khá dễ dàng. Tuy nhiên, để khai thác tiềm năng đầy đủ của Vault, doanh nghiệp/tổ chức cần phải tích hợp tính năng này với các công cụ và quy trình khác mà doanh nghiệp/tổ chức đang sử dụng. Chính vì vậy, Google đã biến nhu cầu trên của doanh nghiệp/tổ chức khả thi với API Google Vault.
https://docs.google.com/document/d/1cHb1HerXtUNswCoXgLdWqd7Q1_7VE8lSMSDbKwC7HRo/edit?usp=sharing