Tin tức‎ > ‎

Quyền quản trị Lịch mới khả dụng trong giao diện điều khiển quản trị

đăng 18:06 6 thg 4, 2017 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 18:07 6 thg 4, 2017 ]
Hôm nay, Google cung cấp cho Quản trị viên cấp cao kiểm soát việc cấp quyền truy cập vào phần Cài đặt lịch trong 
Admin console, với việc bổ sung các đặc quyền quản trị “Lịch” và “Tài nguyên Lịch”:
 https://docs.google.com/document/d/1M_gWM1kIjglfyg4_Dp5aAVfp0YU-t9Bc4hI7k-oNmLY/edit?usp=sharing