Tin tức‎ > ‎

Số liệu Google Apps Script và App Maker đã khả dụng trong Admin console

đăng 18:38 26 thg 5, 2017 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 18:38 26 thg 5, 2017 ]
Tập lệnh Apps cho phép quản trị viên làm việc nhiều hơn với Google, như tạo tiện ích bổ sung cho Docs, phát triển các tính năng tùy chỉnh cho Sheets và quản lý phản hồi trong Google Forms. Như trước đây, quản trị viên G Suite có ít hoặc không có khả năng xem trong phạm vi sử dụng Apps Script trong tổ chức/doanh nghiệp.
https://docs.google.com/document/d/1RM9IT5lSLLBjwJLzZ5R8QerpdYlThZUuk7NkcxKUadc/edit?usp=sharing