Tin tức‎ > ‎

Sử dụng API Google Drive để xem và sửa đổi Team Drives

đăng 17:13 10 thg 11, 2017 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 17:17 10 thg 11, 2017 ]
Theo phản hồi từ khách hàng với mong muốn có nhiều công cụ hơn để xem và quản lý tất cả 
Team Drives trong miền ở một vị trí, nên hôm nay, Google đã cải tiến và cung cấp các phương pháp mới trong API Google Drive cho phép các nhà phát triển xây dựng các công cụ để quản lý thành viên nhóm, các giải pháp an ninh không gian mạng và hơn thế nữa.
https://docs.google.com/document/d/1x-lxvYusVDLpGn_rzeUeRzwkAd9wxFo1fbXAzY6G6dI/edit?usp=sharing