Tin tức‎ > ‎

Thêm nhiều cải tiến về trình đơn trong Google Docs và Slides

đăng 17:25 26 thg 1, 2018 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 17:25 26 thg 1, 2018 ]
Dựa trên dữ liệu sử dụng và phản hồi của người dùng, Google đang thực hiện một số thay đổi đối với trình đơn và thanh công cụ trong Google
DocsSlides trên web. Vẫn tương tự như một số thay đổi trước đó mà Google đã thực hiện và sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm thấy một số mục nhất định
https://docs.google.com/document/d/1NzSzBsDBr8bk7q4JIYSiJKB8Yy_oq2_-lir4Z7Z2AiI/edit?usp=sharing