Tin tức‎ > ‎

Thông báo cho người gửi nội bộ khi thư bị cách ly

đăng 18:36 27 thg 6, 2017 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 18:36 27 thg 6, 2017 ]
Thông qua
cài đặt tuân thủđịnh tuyến của Gmail, quản trị viên Gmail giờ đây có thể chọn thông báo cho người gửi nội bộ khi thư của họ bị cách ly tùy thuộc vào quy tắc tuân thủ của tổ chức/doanh nghiệp.
https://docs.google.com/document/d/1VR3SxKkuwZxZF279Y8hiixXBLcEp-0bZZ5rjt94zE3c/edit?usp=sharing