Tin tức‎ > ‎

Tìm kiếm trong thư mục trên Google Drive

đăng 17:14 12 thg 1, 2018 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 17:14 12 thg 1, 2018 ]
Giờ đây, người dùng đã có thể tìm kiếm nội dung trong một thư mục cụ thể trên Google Drive. Chọn trình đơn thả xuống trên thanh tìm kiếm và chọn thư mục muốn tìm kiếm hoặc nhấp chuột phải vào thư mục và tìm kiếm trong thư mục đó. Chỉ có thể tìm các thư mục thuộc My Drive hoặc trong Team Drives, nếu người dùng có một thư mục được chia sẻ, trước tiên hãy thêm thư mục vào My Drive và việc tìm kiếm sẽ dễ hơn bao giờ hết.
https://docs.google.com/document/d/1YXw9Fs_0yzJ5isPmI8IPN1WiWTyazEGlW-6-zr0GwaQ/edit?usp=sharing