Tin tức‎ > ‎

Trình đơn điều hướng mới trong Admin console

đăng 17:35 21 thg 1, 2018 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 17:36 21 thg 1, 2018 ]
Google đang trình làng một trình đơn điều hướng mới, điều này sẽ hỗ trợ quản trị viên xem, tìm và trực tiếp điều hướng đến thông tin và cài đặt trong
Admin console dễ dàng hơn. Sự thay đổi này tạo một số thuận lợi
https://docs.google.com/document/d/1ALREb9UbT6c9ziG6OomycEG9WZbhSlGUNpz5OZLK2s0/edit?usp=sharing