Tin tức‎ > ‎

Tự động cấp phép tám ứng dụng bổ sung cho người dùng

đăng 17:05 25 thg 12, 2017 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 17:05 25 thg 12, 2017 ]
Khi bật tự động cấp phép cho ứng dụng bên thứ ba được hỗ trợ, bất kỳ người dùng nào được trong G Suite cũng được tự động thêm, chỉnh sửa hoặc xóa trong ứng dụng của bên thứ ba. Tính năng này rất phổ biến với các quản trị viên vì loại bỏ được chi phí quản lý người dùng trên nhiều ứng dụng bên thứ ba của SaaS.
https://docs.google.com/document/d/1V4NRFLTv9XXm7WGJkpV9WW4wUf3lQbVfX4qpee7U4Ww/edit?usp=sharing