Tin tức‎ > ‎

G Suite Enterprise

đăng 19:55 13 thg 2, 2017 bởi Back up Sites   [ đã cập nhật 17:20 14 thg 2, 2017 ]
G Suite Enterprise là bộ ứng dụng văn phòng cao cấp có các tính năng và điều khiển nâng cao.

Email doanh nghiệp thông qua Gmail: nhận địa chỉ email doanh nghiệp có chứa tên của công ty (you@yourcompany). Ngoài ra cũng có thể tạo bí danh email nhóm, chẳng hạn như sales@yourcompany.

https://docs.google.com/document/d/1k-8qPbe3Zu_72ktNopRjLSkDg3JAEuzffEsPfPjjINk/edit?usp=sharing